Mayushop verpakt de producten in Miron Violet-glass,
het glas dat een betere bescherming biedt ;


In vergelijking met groen-, bruin-, en blauwglas biedt violet-glass
 
  • Wezenlijk betere bescherming tegen lichtinwerking.
  • Verlenging van de houdbaarheid van producten.
  • Behoud en stimulering van de werking.
  • Mogelijke reductie van conserveringsmiddelen.
  • Attractieve verpakking, 100% recyclebaar (groenglascontainer)
 


Werking

Het violet-glass berust op het principe dat de moleculestructuur van een substantie permanent gestimuleerd en opgeladen wordt. Dit gebeurt door de doorlatigheid in het UV bereik (stimulerend) en in het Infrarood bereik (opladend). UV-licht werkt als bacterieel remmend en oplossend.

Violet-glass maakt het mogelijk het onzichtbare ultraviolette licht en het zichtbare violette licht (ca.380-420 h m 25%) gezamenlijk met het infrarood licht (ca. 730-1050 h m 45%) in het glas toe te laten. Gelijktijdig wordt het zichtbare licht van de zon (rood, blauw, geel groen) geblokkeerd.
 

Werking van violet-glass ten opzichte van bruinglas en kunststof

Citaat Zwitserse bioloog Dr. H. Niggli.
‘ De experimenten met violet glas hebben een significant betere opslagkwaliteit, dit levert een duidelijk rustigere schommeling op, en heeft een gunstiger energieverlies. Het violet glas (lichtdoorlatend in het ca.380-420 h m en het ca.730-1020 h m spectrum) biedt een optimale bescherming voor: (genees)middelen, essencen, tincturen, (natuur)cosmetica, voedingssupplementen, wijn, etherische oliën etc .'

Om te kunnen onderzoeken hoe met photonen (licht) verrijkte producten in violet-glass , bruinglas en kunststofcontainers geconserveerd worden, is er een vergelijkingstest uitgevoerd. Interessant is het vergelijk met het bruinglas, dit wordt voor farmaceutische producten veelal voorgeschreven.
De volgende resultaten zijn naar voren gekomen bij vergelijkingstesten:

Violet Glass

Afbeelding 1. Door de poreuze samenstelling van een kunststofcontainer is deze zuurstofdoorlatend, wat oxidatie van producten tot gevolg heeft. Dit geeft samen met dampen, welke vrij komen uit kunststof een groter verlies van energie in vergelijking met bruinglas.

Afbeelding 2. Bruinglas echter laat het gehele zichtbare bereik door. Deskundigen spreken zelfs van een potentieel “kwaliteitsgat”. Dit resulteerde in een dramatisch energieverlies van zon geladen globuli bij een bewaarduur van slechts 4 weken.

Afbeelding 3. In het violett-glass dringt, (gemeten door het Fraunhofer Instituut) in levensmiddelentechnologie en verpakkingen (Munchen), de straling in fotosensibel, zichtbare bereik (ca. 450-720 h m) niet door het glas.

Bescherming
In de praktijk worden de meeste middelen in traditionele glas- en kunststofcontainers verpakt. Metingen ten aanzien van het doorlaten van ligt, hebben duidelijk aangegeven dat bruinglas het zichtbare licht doorlaat, en niet genoeg bescherming biedt tegen indringers van buitenaf. Een overeenkomstig beeld is er voor groen- en blauwglas. Beiden bieden in geen of zeer verminderde mate bescherming tegen indringing van buitenaf.

De doorlating van de glassoorten veroorzaken een dermate grote frequentiechaos dat dit het afbouwproces in een ieder middel versnellen kan. Kunststofcontainers zijn in tegenstelling tot glas poreus. Deze eigenschap heeft tot gevolg dat zuurstof wordt doorgelaten. De oxidatie die hierdoor kan ontstaan heeft een negatieve werking op de middelen wat resulteert in verlies aan werking en kracht. Daarnaast ontstaan er vooral bij hogere temperaturen, bij bepaalde kunststoffen, dampen welke de fijn- stoffige energie kan verstoren.

Door de eigenschappen van het violet-glass is de juiste balans tussen doorlating en blokkering van het licht bereikt. Het opbouwende en beschermende deel van het licht wordt doorgelaten en het beschadigde deel wordt geblokkeerd.

De invloed van zonlicht
Zonlicht is op te splitsen in aan de ene zijde het zichtbarelicht, hieronder worden de kleuren van de regenboog verstaan, en aan de andere zijde het ultraviolette en infrarode spectrum. Zonlicht is van levensbelang voor de groei van leven op aarde. Het geeft organisme de mogelijkheid te ontwikkelen en tot rijpheid te komen. Na het oogsten van planten zal dit gelijk verbruikt of op juiste wijze geconserveerd dienen te worden. Blootstelling aan zonlicht na rijping versnelt het afbouwproces. Het licht dat eerdere groei mogelijk maakte bespoedigt dan het moleculaire aantastingsproces en reduceert de bio-energie.

Wetenschappelijke onderbouwing
Geen ander glas dan violet-glass biedt de uitzonderlijke combinatie van enerzijds absolute lichtbescherming tegen lichtinval van het zichtbare bereik en anderzijds het doorlaten van straling in het UV-/Violett- en Infraroodstralingbereik.”

De eigenschappen van violet-glass zijn onderzocht door enkele vooraanstaande instituten.
  • ‘Interstaatlichen Ingenieurschule Neu Technikum', Buchs (St. Gallen)
  • Fraunhofer Instituut voor Levensmiddelentechnologie en Verpakkingen, München
  • Internationaal Instituut voor Biofysica, Kaiserslauteren
Deze instituten kwamen gezamelijk tot de conclusie, dat in violet-glass, voor fijngevoelige ‘lichamen,’met afstand de beste conservering en optimale Bio-bescherming verkregen wordt.

Nadere uitleg Fabrikant Miron Violetglass (engels)